Kosik Czesław

Członek od 2001 r. Honorowy Senior TPSP. 

Urodził się w 1932 r. w Kluczkowicach w województwie lubelskim. Tam też ukończył szkołę podstawową. Ojciec jego był leśnikiem. Lasy, łąki i nadwiślański krajobraz wywarły duży wpływ na Jego osobowość i młodzieńczą wrażliwość na piękno przyrody. Szkołę średnią i studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji UMCS ukończył w Lublinie. Po odbyciu aplikacji uzyskał dodatkowe kwalifikacje radcy prawnego. Wiele lat pracował, a następnie kierował Zakładami Przemysłu Odzieżowego „Gracja” w Lublinie. Firma ta prowadziła i wspierała działalność kulturalną, w tym m.in. TPSP w Lublinie. Za wieloletnią promocję różnych form kultury otrzymał odznakę „Zasłużony dla kultury”.

Po przejściu na emeryturę podjął 3-letnią naukę w Ognisku Plastycznym przy TPSP w Lublinie. pod kierunkiem mgr W. Arbaczewskiego, a następnie doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem mgr M. Bijasa.

Uczestniczył w wielu plenerach i wystawach w Lublinie, Nałęczowie, Józefowie i Kluczkowicach. Jest autorem kilkuset prac wykonanych techniką olejną i akrylową.

Galeria zdjęć: