Jóźwik Zbigniew – Honorowy Senior TPSP

Członek TPSP od 1965 r. Honorowy Senior Towarzystwa. Współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. 

Urodził się w Opolu Lubelskim w 1937 roku. Doktor nauk przyrodniczych, adiunkt w Zakładzie Fizjologii Roślin Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prowadzi badania naukowe nad substancjami biologicznie czynnymi w stosunku do prątków gruźlicy. Obiektem jego zainteresowań jest propolis, ekstrakty z pąków topoli i antybiotyki produkowane przez rodzaj bakterii Bacillus. Zajmuje się również badaniami skażenia środowiska w Polsce i na Spitsbergenie. Uczestniczył w pięciu wyprawach naukowych na Spitsbergen (1987 – 1995). Jest członkiem Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Zbigniew Jóźwik uprawia grafikę artystyczną i użytkową. Wydał jedenaście tek ekslibrisów i sześć tek grafik (jedna z nich, ‚Spitsbergen w grafice i rysunku’, opublikowana w Lublinie w roku 1989, stała się znana w świecie). Jest autorem ponad 600 ekslibrisów w technikach linorytu, drzeworytu i suchej igły. Eksponowane na licznych wystawach indywidualnych w kraju i za granicą, przyniosły mu wiele nagród i wyróżnień, m.in. II nagrodę XV Międzynarodowego Kongresu Ekslibrisowego w Bied (Jugosławia) – 1974; srebrny medal i II nagrodę za grafikę „Taniec pszczół” w międzynarodowym konkursie w Portoroż (Jugosławia) – 1976; nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach na ekslibris w Rawiczu; nagrodę im. Świętego Brata Alberta Adama Chmielowskiego za wybitne osiągnięcia w grafice religijnej (1985 r.); nagrody „Złotej Płytki” i „Złotego Płomienia”; włoska Akademia Sztuki (Accademia Italia delle Arti e del Lavoro) przyznała mu tytuł Akademika ze Złotym Medalem i „Złotą Palmę”…

Zbigniew Jóźwik nie tylko sam tworzy ekslibrisy, ale także kolekcjonuje dzieła innych artystów. Zbiera je wedle kryterium autorstwa i stara się zgromadzić możliwie wszystkie ekslibrisy swoich ulubionych grafików. W swojej kolekcji ma ponad 20.000 ekslibrisów kilkunastu autorów.

Galeria zdjęć: