Grabowska-Łyp Anna – Senior TPSP

Członkini Senior TPSP.

Ukończyła studia na wydziale Biologii i Nauki o Ziemi UMCS w Lublinie w 1969 roku. W 1975 r. obroniła rozprawę doktorską. Pracowała jako adiunkt w Zakładzie Biochemii UMCS i ściśle współpracowała z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, Akademią Medyczną w Lublinie oraz ze Śląską Akademią Medyczną. Na stanowisku profesora pracowała w AWF jako Kierownik Pracowni Biologii i Antropologii oraz jako Kierownik Międzyzakładowego Laboratorium Naukowego.

Będąc na emeryturze zafascynowana malarstwem rozpoczęła swoją przygodę z tą dziedziną sztuki. Od 1993 r. jest związana z Ogniskiem Plastycznym Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie, gdzie ukończyła 3-letni kurs rysunku i malarstwa pod kier. mgr Waldemara Figla. Następnie doskonaliła swój warsztat malarski w grupie mgr Macieja Bijasa. Wypowiada się w różnych technikach malarskich tj. rysunek, pastel suchy i olejny, malarstwo olejne i akrylowe.

Od 2016 r. należy do Związku Polskich Artystów Plastyków w Lublinie.

Galeria zdjęć: