Bartnik Krzysztof

Członek TPSP od marca 2016 r. W Zarządzie TPSP pełnił funkcję Przewodniczącego komisji do spraw artystycznych. 

Urodzony w 1964 roku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca dyplomowa z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego w 1988 r. Przewód kwalifikacyjny I i II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych (dyscyplina malarstwo) w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Od 1989 roku pracuje w Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie na stanowisku adiunkta II st. w Zakładzie Malarstwa II Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego. Swoją twórczość prezentował w 27. wystawach indywidualnych i około 50. prezentacjach zbiorowych. Uczestniczył w wielu plenerach i sympozjach artystycznych w kraju i za granicą. Był kuratorem szeregu wystaw w lubelskim środowisku artystycznym.

Galeria zdjęć: