Jubileusz 55-lecia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie – Wystawa Jubileuszowa (Klasztor Ojców Dominikanów, Galeria „Przy Bramie”) GALA JUBILEUSZOWA odbyła się 8 listopada (piątek) o godz. 16.00 w Klasztorze Ojców Dominikanów w Lublinie, ul. Złota 9 (krużganek wschodni obok wirydarza i Sali Unii) wstęp za zaproszeniami. Wystawa została przedłużona w wirydarzu Ojców Dominikanów do 8 grudnia, w Galerii TPSP „Przy Bramie” do 11 grudnia 2019 r. Dnia 15 listopada (piątek) o godz. 15.00 spotkanie wspomnieniowe członków TPSP z Seniorami, członkami Honorowymi oraz rodzinami zmarłych Artystów w Galerii „Przy Bramie”.

W obecnym, 2019 roku obchodzimy 55 rocznicę powstania Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Jest to oczywiście okazja do...