Anna Warda wystawa malarstwa. Termin ekspozycji: 07-21.04.2021 r.

Anna Warda – Urodziła się i mieszka w Lublinie. Jest z zawodu architektem. Maluje od wielu lat, w roku 1987 ukończyła trzyletnie Ognisko Plastyczne przy Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie pod kierunkiem artystów plastyków Macieja Bijasa i Tomasza Świerbutowicza. W latach 1985 – 1989 jej prace wystawiane były na wielu wystawach zbiorowych i poplenerowych TPSP oraz na dwóch wystawach indywidualnych. Po roku 1991 artystka miała dwunastoletnią przerwę w malowaniu, po której wróciła do malarstwa w pracowni prowadzonej w TPSP przez artystę plastyka Macieja Bijasa, pod którego kierunkiem maluje do chwili obecnej.

Od roku 2011 jestem członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Po powrocie do czynnego uprawiania sztuki malarskiej miała cztery wystawy indywidualne i brała udział w kilku zbiorowych wystawach malarstwa.

Na obecnej wystawie prezentuje obrazy malowane w latach 2015-2020. Jej prace ewoluowały od malarstwa figuratywnego, tworzonego na podstawie obserwacji natury, uprawianego przez lata w celu doskonalenia warsztatu – aż do naturalnego, płynnego przejścia w malarstwo abstrakcyjne, które uprawia obecnie. Wciąż jest w trakcie poszukiwań i przeobrażeń w kwestii koloru i formy, przy czym przystępując do kolejnego obrazu nie wie, jaki będzie efekt ostateczny. To obraz ją prowadzi i zaskakuje, często różniąc się diametralnie od pierwotnego zamysłu. W swoich pracach – przy wielkiej dbałości o harmonię kolorystyczną – stara się stworzyć klimat tajemnicy zapraszający do wniknięcia we wnętrze obrazu i poszukania kolejnych warstw i znaczeń. Bywa, że inspiruje się wybranymi fragmentami obiektów architektury, co być może jest związane z uprawianym przez nią zawodem.

Galeria obrazów: