„Anna” Alicja Grabowska-Łyp Malarstwo. Termin ekspozycji: 1 – 20 kwietnia 2016r.

„Anna” Alicja Maria Grabowska-Łyp

Ukończyła studia w 1969r. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie. Tam też pracowała jako pracownik naukowo-dydaktyczny. W 1975r. obroniła rozprawę doktorską z zakresu biochemii komórki nowotworowej. Pracowała jako pracownik naukowo-dydaktyczny na tej uczelni.

Od 1993r. jest związana z Ogniskiem Plastycznym Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie, gdzie ukończyła 3-letni kurs rysunku i malarstwa. Ważne miejsce w jej twórczości zajmują kwiaty i martwa natura.

„Malarstwo „Anny” Alicji Grabowskiej-Łyp to obrazy malowane w technice akrylowej na płótnie. Treścią prac układających się w cykle o precyzyjnie określonej koncepcji twórczej jest często martwa natura. Artystka wychodzi od warsztatu realistycznego, czasem jednak zapis plastyczny zakłada przejście od treści odsyłających do świata rzeczy, do całkowicie abstrakcyjnego znaku artystycznego.

Jest to malarstwo o ogromnej sile wyrazu, uzyskane poprzez użycie kontrastujących ze sobą zestawień kolorystycznych, od kolorów krzykliwych, niezwykle intensywnych, po barwy złamane, wyszukane, oznaczające się dużym zróżnicowaniem nasycenia, natężenia waloru i temperatury. Barwy tak zestawione ze sobą tworzą w obrazach żywiołową grę.

Poszukiwania na poziomie treściowym odzwierciedlają subiektywny sposób obrazowania zjawisk przez autorkę, która tworzy niepowtarzalne prace malarskie nasycone wieloma wymiarami, bogate w treści na poziomie symbolicznym.”

dr Ewa Niestorowicz 

 

„Obrazy, które prezentuję na obecnej wystawie malarstwa stanowią kolorystyczny akcent przestrzeni artystycznej. 

Kolor a nie zapis realistycznej formy przeważa w moim warsztacie malarskim, który doskonaliłam pod kierunkiem wspaniałego pedagoga mgr Macieja Bijasa. 

Malarstwo jest celem mojego życia nadaje mu piękno oraz stanowi panaceum na wszystkie moje problemy.”

dr „Anna” Alicja Maria Grabowska-Łyp 

 

Wernisaż wystawy odbył się dnia 1 kwietnia (piątek) o godz. 17.00