Kazimierz Drzewiński (1935-2019). Z ogromnym żalem zawiadamiamy, iż w wieku 84 lat zmarł wieloletni Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie Kazimierz Drzewiński- artysta, prawnik, nauczyciel, przyjaciel.

Kazimierz Drzewiński – ARTYSTA, PRAWNIK, NAUCZYCIEL

Zmarł dnia 22 maja 2019 roku w wieku 84 lat.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej dnia 27 maja 2019 roku o godz. 14.00

Kazimierz Drzewiński ( 1935 – 2019)

Prezes siedmiu kadencji Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie  (1991-2011). Wcześniej Wiceprezes TPSP czterech kadencji od 1977 r. do 1989 r. i  przewodniczący Komisji Artystycznej i Wystaw TPSP w latach 1970 – 1977 . Członek TPSP w Lublinie od 1968r. Ostatnio Honorowy Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie i Honorowy Członek TPSP. Delegat na Kongres Kultury Polskiej w 2000 r.

Urodził się w Lublinie. Magister prawa, artysta malarz, emerytowany nauczyciel rysunku i estetyki w Zespole Szkół Gastronomicznych w Lublinie, członek Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej w Warszawie.

Za działalność artystyczną i kulturalną odznaczony Krzyżem Kawalerskim „Polonia Restituta”, otrzymał Nagrodę Artystyczną Ministerstwa Kultury i Sztuki, Nagrodę Prezydenta Lublina w Dziedzinie Kultury i Plastyki oraz szereg nagród za działalność społeczną na rzecz upowszechniania kultury jak: odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, Złotą i Srebrną Honorową Odznakę „Zasłużonemu dla Lublina”, liczne dyplomy i listy gratulacyjne od władz Lublina i Lubelszczyzny.

Zorganizował kilkadziesiąt wystaw własnej twórczości i brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych, w czasie których był wielokrotnie, jako artysta malarz, nagradzany. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, wielu krajach Europy, Kanadzie, Australii i  USA.

Czas kadencji Prezesa TPSP w Lublinie – Kazimierza Drzewińskiego zaznaczył się w historii Towarzystwa intensywnością prac społecznych jak np. organizowanie wystaw artystów ogólnopolskiego i światowego formatu, organizowanie niezliczonej ilości plenerów dla członów TPSP, telewizyjnej prezentacji twórczości członków, konkursów plastycznych twórczości profesjonalnej i amatorskiej. Do tej wytężonej pracy Prezes zawsze umiał zachęcić naszych członków. Umiał stworzyć ciepłą, przyjazną atmosferę. TPSP było Jego życiem. Zawsze będziemy wspominać organizowane przez Niego spotkania w Towarzystwie: wigilie, sylwestry, tłuste czwartki, ogniska na zakończenie plenerów, a także wernisaże w naszej galerii przy ul. Grodzkiej 34/36 w Lublinie. Tworzyliśmy wtedy jedną wielką rodzinę, o co zawsze dbał Nasz Prezes.

Elwira Wasak